február 9, 2015 Hírek Nincs hozzászólás
2014. október 15.
BORSODIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY        
BORSODIVÁNKA, NÉGYES ÉS TISZAVALK KÖZSÉGEK ORVOSI RENDELÕJÉNEK FELÚJÍTÁSA

Az
Új Széchenyi Terv, Észak Magyarországi Operatív Program keretében
meghirdetett „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-
szakellátás fejlesztése” címû pályázati kiírás keretében megvalósításra
került a Borsodivánka, Négyes és Tiszavalk községek Önkormányzata által
mûködtetett orvosi rendelõ infrastrukturális és tárgyi feltételeinek
fejlesztése. A beruházásnak köszönhetõen a háziorvosi-, fogorvosi-, és
védõnõi szolgálatok által nyújtott egészségügyi szolgáltatások,
szaktanácsadások magasabb színvonalon valósulhatnak meg.

Borsodivánka,
Tiszavalk és Négyes Községek Önkormányzatai az egészségügyi alapellátás
biztosítását három helyszínen végzik, a települések központjában.

A
projekt eredményeként egy minõségi szolgáltatást nyújtó intézmény jött
létre, amely költség hatékony, gazdaságos és ésszerû szakmai tevékenység
végzését teszi lehetõvé. Az orvosi-, fogorvosi-, védõnõi rendelõk
épülete, eszközparkja és az általa nyújtott szolgáltatások is
fejlesztésre kerültek. A kivitelezési munkálatokat a Szilvási Építõ Kft,
végezte, a mûszaki átadásra 2014. szeptember 30-án került sor.

A
kivitelezésnek köszönhetõen, az ellátás biztosítása a körzet lakosai
számára egy humanizált környezetben valósul meg. Modern, a szakmai
szempontok igényeit maximálisan kielégítõ orvosi rendelõk jöttek létre,
amely tökéletesen alkalmas arra, hogy a lakosság részére a törvényi
kötelezettségek végrehajtása biztosított legyen.

Az Észak
Magyarországi Operatív Programnak köszönhetõen a közel 60 millió
forintos beruházáshoz, 100 %-os támogatást kapott a település. A projekt
a NORDA, mint Közremûködõ Szervezet segítségével valósulhatott meg.

 
Written by admin.borsodivanka