február 9, 2015 Hírek Nincs hozzászólás
 SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGKEZDÕDTEK A
„BORSODIVÁNKA, TISZAVALK ÉS NÉGYES KÖZSÉGEK ORVOSI RENDELÕJÉNAK
FELÚJÍTÁSA ” CÍMÛ, ÉMOP-4.1.1/A-12 -2013-0052 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAI.

2014/június/18

Borsodivánka
Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv, Észak
Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Egészségügyi
alapellátás, egészségházak és járóbeteg- szakellátás fejlesztése” tárgyú
pályázati felhívásra. A beruházás lehetõséget teremt az egészségügyi
alapellátás színvonalának fejlesztésére, és az esélyegyenlõség
biztosítására az akadálymentesítés megvalósításával.

Borsodivánka,
Tiszavalk és Négyes községek egy praxishoz tartoznak. A lakosok számára
az Önkormányzat három egészségügyi alapellátást biztosít: háziorvosi,
fogorvosi ellátást és védõnõi szolgálatot. A háziorvosi szolgálat
mintegy 1300 fõ, a fogorvosi ellátás 2550 fõ, a védõnõi szolgálat 140 fõ
gondozását végzi.

A projekt keretében a három Önkormányzat
tulajdonában álló, orvosi rendelõként mûködõ épületek felújítása
akadálymentesítése, infrastrukturális fejlesztése, energetikai
korszerûsítése valósul meg. A szakmai feladatok ellátásához új tárgyi
eszközök beszerzése is megvalósul. A beruházás tervezett befejezése
2014. október 15.

A projekt eredményeként a lakosok számára
elérhetõvé válnak a jogszabályokban rögzített ellátási formák, amelyek
az egészségügyi biztonságot garantálják, és minõségi ellátást
biztosítanak, magas szinten megfelelve a szakmai kritériumoknak. A
fejlesztéssel kialakításra kerülnek, energiatakarékosan üzemeltethetõ,
megfelelõen akadálymentesített épületek, amely rendelkezik az igényeknek
és szolgáltatásoknak megfelelõ eszközökkel, funkcionális terekkel.

Az
Észak Magyarországi Operatív Programnak köszönhetõen a közel 60 millió
forintos beruházáshoz, 100 %-os támogatást kapott a község. A projekt a
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt, mint Közremûködõ Szervezet
segítségével valósulhat meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Written by admin.borsodivanka